Školenia pre výškových pracovníkov

  • Školenie výškových pracovníkov
  • Školenie výškových pracovníkov
  • Školenie pre práce vo výškach
  • Kurz - výškový pracovník

Ponúkame tieto školenia

Je určená pre výškových špecialistov, ktorí pracujú vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky a musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu. Príprava pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti sa precvičia metodické postupy týchto základných techník :

  • Prístup po lane pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky a s tým súvisiace rôzne manévre
  • Priemyselné lezenie
  • Polohovacia technika
  • Systémy na zachytenie pádu
  • Záchrana vo výške

Základná odborná príprava trvá 4 dni, podľa potreby a dohody sa dá rozdeliť na samostatné dni. V prípade, že sa na kurz prihlásia štyria záujemcovia, alebo menej, dá sa doba kurzu skrátiť. Praktická časť bude prebiehať na skalách v prostredí krásnej liptovskej prírody.  Ubytovanie na základe požiadavky bude zabezpečené. Podmienkou zaradenia do prípravy je vek min. 18 rokov a zdravotná spôsobilosť na práce vo výškach preukázaná lekárskym potvrdením.

Forma ukončenia Základnej odbornej prípravy : Vystavenie Preukazu špecialistu na prácu vo výške, ktorý je platný 5 rokov.

Je určená pre výškových špecialistov, ktorí pracujú vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky, musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu a ktorým končí platnosť Preukazu špecialistu na práce vo výške po 5 rokoch od Základnej odbornej prípravy, alebo poslednej Aktualizačnej odbornej prípravy. Príprava pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti budú prezentované nové zabezpečovacie systémy a osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu.

Aktualizačná odborná príprava trvá 8 hodín. Podmienkou účasti na príprave je platný Preukaz špecialistu na práce vo výške, to znamená, že od Základnej odbornej prípravy, alebo od predošlej Aktualizačnej odbornej prípravy neuplynulo viac ako 5 rokov. Cena za Aktualizačnú odbornú prípravu je 45 eur. Cena za vydanie nového preukazu po strate, poškodení alebo ak sa už nedá zaznamenať aktuálne preškolenie, alebo za vydanie preukazu v anglickom jazyku je 5 eur.

Forma ukončenia Aktualizačnej odbornej prípravy : Potvrdenie a uvedenie dátumu absolvovania prípravy v Preukaze špecialistu na práce vo výške, čím sa platnosť Preukazu predĺži o ďalších 5 rokov

Je určené pre pracovníkov - výškových špecialistov, ktorí pracujú vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu a kde je potrebné a nevyhnutné použiť špeciálnu horolezeckú a speleologickú techniku, polohovaciu techniku a techniku priemyselného lezenia.

Preškolenie trvá 4 hodiny.

Podmienkou účasti na preškolení je platný Preukaz špecialistu na práce vo výške.

Cena za preškolenie je 35 eur. Cena za vydanie nového preukazu po strate, poškodení alebo ak sa už nedá zaznamenať aktuálne preškolenie, alebo za vydanie preukazu v anglickom jazyku je 5 eur.

Forma ukončenia preškolenia : Potvrdenie a uvedenie dátumu preškolenia – oboznámenia v Preukaze špecialistu na práce vo výške, ktoré je platné 12 mesiacov a vydanie Záznamu z oboznámenia.

Je určené pre pracovníkov, ktorí pracujú vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, na rebríkoch, pohyblivých pracovných plošinách a v prípade že nie sú chránení kolektívnym zabezpečením proti pádu, musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky ale nesmú použiť lanové slučky, uzly alebo úväzky na lanách. Môžu použiť polohovaciu techniku, techniku priemyselného lezenia a systémy na zachytávanie pádu. Obsahom vstupného a ďalších periodických školení je teoretická časť a praktická časť, v ktorej budú prezentované potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu.

Školenie trvá 2 hodiny. Uskutočňuje sa u odberateľa.

Cena za školenie je 20 eur.

Forma ukončenia školenia : Vydanie Záznamu z oboznámenia, ktoré je platné 12 mesiacov. Termín a miesto treba dohodnúť e-mailom, alebo telefonicky.

Prihlasovať sa môžete v prihlasovacom formulári, my vás do 5 dní kontaktujeme, a dohodneme sa na termíne a priebehu prípravy. Je možné prihlásiť sa aj telefonicky. Platba môže byť realizovaná bankovým prevodom po dohodnutí konkrétneho termínu prípravy, alebo v hotovosti v čase prípravy.

Meno a Priezvisko(*)
Please type your full name.

Telefón(*)
Bez telefóniku sa s tebou ťažko spojíme.

E-mail(*)
Aj správny mailik by sa hodil.

Adresa(*)
Povedz nám, kde bývaš.

Školenie(*)
Vyber si školenie

Zadajte text z obrázku(*)
Zadajte text z obrázku
Vložili ste nesprávny text.