V rámci teambuildingu, ako zážitkového tréningového modelu zabezpečujeme vysokokvalitné adrenalínové aktivity. Účastníci nášho outdoorového zážitkového tréningu budú mať možnosť si vlastnou silou a schopnosťami zlaniť, to znamená zísť s pomocou lana vysokú a kolmú stenu, zvezú sa vysokou vysunutou lanovou dráhou, alebo si vyskúšajú rovnováhu chôdzou po lane a iné lanové atrakcie.

Názorná ukážka možnosti outdoorového teambuildingu - vysunutá lanová dráha

Našim cieľom bude zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pre účastníkov, dobrú náladu a hlboké zážitky.

 

Bližšie informácie o podmienkach na kontaktnom telefónnom čísle, alebo e-mailom.